แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟังแก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

เกิดจากกรรม

1. ทำแท้ง

2. เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน

แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

วิธีแก้กรรม

1. บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง

2. พาลูกไปหาหลวงปู่ ให้เทศน์สอน

3. ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง

ที่มา : dhammajak

Leave a Reply