ชีวิต ติดขัด ไม่ราบรื่น!! ลองอ่านก่อน แล้วมันจะ ช่วยคุณได้!สาระดีๆ ที่พึ่ง ทางจิตใจ…
พุทธศาสนา ให้ที่พึ่งทางใจ
ทำอะไรแล้วติดขัด ไม่ราบรื่น!! ลองอ่านก่อน…
แล้วมันจะ ช่วยคุณได้!

……………..
Continue reading ชีวิต ติดขัด ไม่ราบรื่น!! ลองอ่านก่อน แล้วมันจะ ช่วยคุณได้!

แก้กรรม ครอบครัวมีแต่ปัญหา

ครอบครัวมีปัญหา  – แก้กรรมครอบครัวมีแต่ปัญหา

เกิดจากกรรม (สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้)

1. เคยทำแท้งไหม

2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษไหม

3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี ลูกหรือเปล่า

4. เคยผิดศีลกาเม ในชาติก่อนและชาตินี้ไหม

5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางไหม
Continue reading แก้กรรม ครอบครัวมีแต่ปัญหา

แก้กรรม เป็นอัมพฤกษ์

แก้กรรมเป็นอัมพฤกษ์

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์

2. ทรมานสัตว์

3. ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
Continue reading แก้กรรม เป็นอัมพฤกษ์

แก้กรรม เป็นมะเร็ง

แก้กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

1. เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้

2. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้เจ็บปางตาย

3. ทำแท้งมากมาย

4. เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์คนอื่นในอดีตชาติ
Continue reading แก้กรรม เป็นมะเร็ง

แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

เกิดจากกรรม

1. ทำแท้ง

2. เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
Continue reading แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง