แก้กรรม เป็นมะเร็งแก้กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

1. เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้

2. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้เจ็บปางตาย

3. ทำแท้งมากมาย

4. เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์คนอื่นในอดีตชาติ

แก้กรรม เป็นมะเร็ง
แก้กรรม เป็นมะเร็ง

วิธีแก้กรรม

1. ต้องทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม

2. สร้างพระถวายให้เจ้ากรรมนายเวร

3. ให้มาสัมผัสจิตกับพระแม่อุมาเทวีโดยตรง

ที่มา : dhammajak

Leave a Reply