แก้กรรม เกิดมาไม่สวยแก้กรรมเกิดมาไม่สวย

เกิดจากกรรม

1. ทำอะไรลวกๆ กับพระ พ่อแม่

2. ชอบว่าผู้อื่น และทำร้ายสัตว์

3. ถวายดอกไม้แห้ง-เหี่ยว

แก้กรรม เกิดมาไม่สวย
แก้กรรม เกิดมาไม่สวย

แก้วิบากกรรม

1. หมั่นถวาย ดอกไม้หอม พวงมาลัย ไม่เวียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพด้วยกิริยาที่ตั้งใจ

2. ไม่ลบหลู่ ผู้มีพระคุณ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3. บริจาคน้ำมันตะเกียง ขอแสงสว่างด้านความงาม

ที่มา : dhammajak

Leave a Reply