ชีวิต ติดขัด ไม่ราบรื่น!! ลองอ่านก่อน แล้วมันจะ ช่วยคุณได้!

สาระดีๆ ที่พึ่ง ทางจิตใจ…
พุทธศาสนา ให้ที่พึ่งทางใจ
ทำอะไรแล้วติดขัด ไม่ราบรื่น!! ลองอ่านก่อน…
แล้วมันจะ ช่วยคุณได้!

……………..
Continue reading

แก้กรรม ครอบครัวมีแต่ปัญหา

ครอบครัวมีปัญหา  – แก้กรรมครอบครัวมีแต่ปัญหา

เกิดจากกรรม (สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้)

1. เคยทำแท้งไหม

2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษไหม

3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี ลูกหรือเปล่า

4. เคยผิดศีลกาเม ในชาติก่อนและชาตินี้ไหม

5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางไหม
Continue reading

แก้กรรม เป็นอัมพฤกษ์

แก้กรรมเป็นอัมพฤกษ์

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์

2. ทรมานสัตว์

3. ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
Continue reading

แก้กรรม เป็นมะเร็ง

แก้กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

1. เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้

2. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้เจ็บปางตาย

3. ทำแท้งมากมาย

4. เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์คนอื่นในอดีตชาติ
Continue reading

แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

เกิดจากกรรม

1. ทำแท้ง

2. เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
Continue reading

แก้กรรม เกิดมาไม่สวย

แก้กรรมเกิดมาไม่สวย

เกิดจากกรรม

1. ทำอะไรลวกๆ กับพระ พ่อแม่

2. ชอบว่าผู้อื่น และทำร้ายสัตว์

3. ถวายดอกไม้แห้ง-เหี่ยว
Continue reading

แก้กรรม เสียเงินตลอด

แก้กรรมเสียเงินตลอด

เกิดจากกรรม

1. เคยเอาเงินเขามาในชาติอดีตแล้วไม่คืน

2. ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพง

3. โกงคนในชาติปัจจุบัน

4. ทำแท้ง

5. ยุยงให้คนเสียเงิน โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทำ
Continue reading

แก้กรรม ให้แคล้วคลาดจาก อันตรายทั้งปวง

แก้กรรมให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์ไว้เยอะ

2. เห็นคนเป็นอันตราย ก็พลอยสมน้ำหน้า

3. จิตใจอาฆาต คอยแช่งบุคคลอื่นเสมอ

4. ทำแท้ง ฆ่าคนมาก่อน
Continue reading

แก้กรรม เป็นเมียน้อย

แก้กรรมเป็นเมียน้อย

เกิดจากกรรม

1. เคยผิดลูกผิดเมียเขามาในชาติก่อน

2. ผิดศีลกาเม

3. เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน

4. ขืนใจเขาโดยเขาไม่ยินยอม
Continue reading