แก้กรรม เป็นมะเร็งแก้กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

1. เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่ได้

2. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้เจ็บปางตาย

3. ทำแท้งมากมาย

4. เบียดเบียนเงินคนมากมาย บนความทุกข์คนอื่นในอดีตชาติ
Continue reading แก้กรรม เป็นมะเร็ง