แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟังแก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

เกิดจากกรรม

1. ทำแท้ง

2. เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
Continue reading แก้กรรม ลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง