บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณบทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณเพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ

– บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
Continue reading บทสวดมนต์ บทพระสังฆคุณ