บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาบทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินาสวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
Continue reading บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา