ภาษาจีน ภาษาที่ยากที่สุดในโลกความรู้รอบตัว – เกร็ดความรู้ – สาระความรู้ทั่วไป
ภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ มีคนใช้พูดกันมากที่สุดในโลก เพราะมันถูกใช้ ในประเทศที่ มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่ว่า ภาษาจีนเป็น หนึ่งในภาษา ที่เรียนย๊ากยากที่สุดในโลก เช่นกัน …

หนึ่งพันอักษรจีน ก็เขียนพันแบบ ภาษาจีนจึงเป็นภาษา ที่มีตัวอักษรมากมายมหาศาล เนื่องจากอักษรจีนนั้น เป็นอักษรภาพ …

ภาษาจีน ต้องใช้ความเพียร ในการคัดตัวอักษรต่างๆ เพราะในภาษาจีน ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้แทน คำ 1 คำ ดังนั้นภาษาจีน จึงติดอันดับ Top 3 หรืออันดับที่ 3 ของภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดของโลก

ภาษาจีน ภาษาที่ยากที่สุด ในโลก
ภาษาจีน ภาษาที่ยากที่สุด ในโลก ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

—————————————————————————–

จำนวนตัวอักษรจีนทั้งหมด
ตัวอักษรจีนทั้งหมดเนี่ย มีประมาณ 80,000 ตัวอักษร เราจะต้องรู้ ตัวอักษรจีนประมาณ 3-4 พันตัว เพื่อจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิยายภาษาจีนได้…
ที่มา https://www.facebook.com/krudewteachchinese/posts/508540899241956

—————————————————————————–

Chinese ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุด
ภาษาจีนเป็น อีกภาษาที่ยากที่สุดในโลก หากแต่กระนั้น มันมีความสำคัญต่อโลกเหมือนกัน เพราะประชากรประมาณ 1/5 ของโลกพูดภาษาจีนแบบใดแบบหนึ่ง เป็นภาษาแม่ ทำให้เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุด (สำเนียงพูดที่ถือเป็นมาตรฐาน คือ สำเนียงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาแมนดาริน) และเป็นหนึ่งใน 6 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ (ร่วมกับ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน)

แน่นอนความยากของภาษาจีนนั้นก็คือ ออกเสียงยาก เขียนยาก อีกทั้งมันมีหลายแบบ หลายสำเนียง เช่น จีนกลาง, จีนกวางตุ้ง แถมอักษรยังมีสองแบบคืออักษรจีนตัวเต็ม และอักษรจีนตัวย่อ
ที่มา www.toptenthailand.com

—————————————————————————–

Leave a Reply