เตือนภัยอินเตอร์เน็ต – ตั้ง Password อย่างไร? ให้ปลอดภัย!เราจะตั้ง Password อย่างไร? ให้ปลอดภัย!

ตั้ง Password อย่างไร? ให้ปลอดภัย!
ตั้ง Password อย่างไร? ให้ปลอดภัย!

รหัสผ่านควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 12 ตัวอักษร

Joshua Davis และ Richard Boyd นักวิจัยจาก Georgia Tech Research Institute รายงานว่ารหัสผ่านความยาว 8 ตัวอักษรที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้นไม่ปลอดภัยเพียงพอแล้ว เพราะพวกเค้าสามารถแกะรหัสผ่านได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง โดยใช้เพียง GPU หลายตัวๆ มาร่วมกันถอดรหัสลองทุกรูปแบบ (brute force) ส่วนการถอดรหัสผ่าน 12 ตัวอักษรด้วยพลังการประมวลผลขนาดเท่ากันนี้ จะต้องใช้เวลาถึง 17,134 ปี แต่หากลดลงมาเหลือ 11 ตัวอักษรจะใช้เวลาเพียงแค่ 180 ปีเท่านั้น ดังนั้นความยาว 12 ตัวอักษรจึงเป็นความยาวที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป

การตั้งรหัสผ่านที่ดีไม่ควรใช้คำที่มีอยู่ในพจนานุกรม และถ้าเป็นไปได้ควรใช้อักขระพิเศษ

ที่มา – CNN

Leave a Reply