เทยเที่ยวไทย ตอน 13 – พาเที่ยว เชียงคานพาเที่ยว เชียงคาน พาเที่ยว แก่งคุดคู้, ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน, ภูทอก (ทะเลหมอกเชียงคาน), ถนนคนเดินเชียงคาน

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=q03L6TuQJK8

Leave a Reply