เทยเที่ยวไทย ตอน 59 – พาเที่ยว ปราณบุรีพาเที่ยว ปราณบุรี พาเที่ยว Porto Chino, ตลาดมหาชัย, เขากะโหลก, Papa Monkey Resort, พายเรือคายัค, เล่น Banana Boat, ตลาดโต้รุ่งโก๊แก้ว

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=GD0kvGj5JlM

Leave a Reply