เทยเที่ยวไทย ตอน 159 – พาเที่ยว บุรีรัมย์พาเที่ยว บุรีรัมย์ พาเที่ยว อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=oLX2LFtVUR4

Leave a Reply