เทยเที่ยวไทย ตอน 38 – พาเที่ยว บางแสนพาเที่ยว บางแสน พาเที่ยว วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (วัดนาจา), พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน, วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม, ชายหาดบางแสน, ถนนคนเดินบางแสน

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=4hBXm19ArGk

Leave a Reply