เทยเที่ยวไทย ตอน 150 – พาเที่ยว บางกระเจ้าพาเที่ยว บางกระเจ้า พาเที่ยว สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ­์ (สวนบางกะเจ้า), ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=fSsOcAWWNp4

Leave a Reply