เทยเที่ยวไทย ตอน 124 – พาเที่ยว นครปฐมพาเที่ยว นครปฐม พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา จ. นครปฐม ,บ้านพิพิธภัณฑ์ (House of Museums), เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม (Jesada Technik Museum)

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=c1_V2DXyBz0

Leave a Reply