เทยเที่ยวไทย ตอน 154 – พาเที่ยว Camel Republic ชะอำ เพชรบุรีพาเที่ยว Camel Republic ชะอำ เพชรบุรี พาเที่ยว เล่นเครื่องเล่น Flying Macaw, Drop Twist, Mini Dance 360 องศา, Zero Gravity, ต่อปากต่อคำที่ ท่าย์น้ำข้ามภพ

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=__uguqTt1dI

Leave a Reply