เทยเที่ยวไทย ตอน 111 – พาเที่ยว ขอนแก่นพาเที่ยว ขอนแก่น พาเที่ยว บึงแก่นนคร, วัดหนองแวงพระอารามหลวง, ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเ­วียงขอนแก่น, ตลาดต้นตาล

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=rexRGLlY0l0

Leave a Reply