แก้กรรม ให้แคล้วคลาดจาก อันตรายทั้งปวงแก้กรรมให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์ไว้เยอะ

2. เห็นคนเป็นอันตราย ก็พลอยสมน้ำหน้า

3. จิตใจอาฆาต คอยแช่งบุคคลอื่นเสมอ

4. ทำแท้ง ฆ่าคนมาก่อน
Continue reading แก้กรรม ให้แคล้วคลาดจาก อันตรายทั้งปวง