แก้กรรม เป็นอัมพฤกษ์แก้กรรมเป็นอัมพฤกษ์

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์

2. ทรมานสัตว์

3. ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
Continue reading แก้กรรม เป็นอัมพฤกษ์