บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

เพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
Continue reading บทสวดมนต์ บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)