บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรบทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์ พร้อมคำแปลครับ

บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดในการดำเนินชีวิตโดยสายกลาง

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี ฯ
Continue reading บทสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร