การทำบุญ 9 วัดการทำบุญ 9 วัด – การทำบุญ 9 วัดเพื่อเสริมดวงชะตา

1. วัดพระแก้วมรกต อธิษฐานขอแก้วแหวนเงินทอง ความร่ำรวย ตั้งนะโม 3 จบ ท่อง “วาละลุกัง สังวาตังวา” 3 จบ

2. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อธิษฐานขอหลักทรัพย์ที่มั่นคง

3. วัดโพธิ์ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธปางสมาธิ อธิษฐานขอความมั่นคงแห่งจิตใจ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคิดทำการงานใด ๆ ขอให้ปลอดโปร่งราบรื่น
Continue reading การทำบุญ 9 วัด