การทำบุญ 9 วัดการทำบุญ 9 วัด – การทำบุญ 9 วัดเพื่อเสริมดวงชะตา

1. วัดพระแก้วมรกต อธิษฐานขอแก้วแหวนเงินทอง ความร่ำรวย ตั้งนะโม 3 จบ ท่อง “วาละลุกัง สังวาตังวา” 3 จบ

2. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อธิษฐานขอหลักทรัพย์ที่มั่นคง

3. วัดโพธิ์ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธปางสมาธิ อธิษฐานขอความมั่นคงแห่งจิตใจ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคิดทำการงานใด ๆ ขอให้ปลอดโปร่งราบรื่น
Continue reading การทำบุญ 9 วัด

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่น ๆ การตักบาตรนั้น

ยังถือว่า เป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วย โปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจิรยธรรม ในการทำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้
Continue reading ทำบุญตักบาตร

การทำบุญถวายสังฆทาน

การทำบุญถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะ สังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน
Continue reading การทำบุญถวายสังฆทาน

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

ทำบุญเลี้ยงพระ – พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

การทำบุญเลี้ยงพระ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ในการทำบุญนั้นมักนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น ซึ่งเรียกกันว่า สวดมนต์เย็น พอรุ่งขึ้นก็มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถ้าเป็นเวลาเช้าก็เรียกว่า เลี้ยงพระเช้า ถ้าเป็นเวลาเพลก็เรียกว่า เลี้ยงพระเพล ซึ่งชาวพุทธนิยมทำบุญเลี้ยงพระกันในงามมงคล เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันครบรอบวันเกิด งานวันมงคลสมรส และงานอวมงคล เช่น ทำบุญในงานพิธีศพ หรือพิธีเกี่ยวกับการตาย เป็นต้น
Continue reading พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีมานาน ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยเอาคติจากวรรณคดี และความเชื่อ เพื่อเป็น สิรมงคล

ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะทำแบบพอเป็นพิธี หรือเป็นพิธีใหญ่ มีทำบุญเลี้ยงพระก็ได้ แล้วแต่ฐานะ ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

การทำแบบพอเป็นพิธีนั้น เมื่อได้ฤกษ์ยามดี ที่หาไว้ หัวหน้าครอบครัว ก็อัญเชิญพระประจำบ้าน  ไปประฐานไว้ที่บูชา
Continue reading การทำบุญขึ้นบ้านใหม่