แก้กรรม ครอบครัวมีแต่ปัญหาครอบครัวมีปัญหา  – แก้กรรมครอบครัวมีแต่ปัญหา

เกิดจากกรรม (สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้)

1. เคยทำแท้งไหม

2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษไหม

3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี ลูกหรือเปล่า

4. เคยผิดศีลกาเม ในชาติก่อนและชาตินี้ไหม

5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางไหม
Continue reading แก้กรรม ครอบครัวมีแต่ปัญหา