คาถา การเจรจาคาถา การเจรจา

พระคาถาการเจรจา เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญให้ท่อง คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ คาถาการเจรจา ใช้ดีนักแล

ตั้งนะโม3จบ แล้วกล่าว คาถาการเจรจา ดังนี้

นะโมพุทธายะ มะอะอุ

ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ

อิสวาสุ สัพพะทัสสะ

อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ

ที่มา : tumsrivichai

Leave a Reply