คาถา แก้ศัตรูคาถาแก้ศัตรู

พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้

ที่มา : mahamodo

Leave a Reply