แสตมป์ทองคำ เงิน นาค หาดูยาก มีเพียง1,000 ชุด เท่านั้นแสตมป์ทองคำ เงินนาค ดวงละ 100 บาท

แสตมป์ชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
ออกปี2542

หาดูยาก มีเพียง1,000 ชุด เท่านั้น

Leave a Reply