คาถา แก้ศัตรูคาถาแก้ศัตรู

พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง
Continue reading คาถา แก้ศัตรู

คาถา แก้อาคม

คาถาแก้อาคม

นะโมพุทธายะ

นะรา นะระ รัตตัง ญานัง

นะรา นะระ รัตตัง หิตัง

นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหัง
Continue reading คาถา แก้อาคม

คาถา คลอดลูกง่าย

คาถาคลอดลูกง่าย ให้ท่อง คาถาคลอดลูกง่าย แล้วเป่าลูบครรภ์ผู้หญิงที่กำลังปวดท้องคลอด พระคาถาคลอดลูกง่าย คนโบราณนิยมใช้กันมากเพื่อให้คลอดลูกง่าย: คาถา พระคาถาต่างๆ พระคาถาอาคม

ให้ตั้งนะโม3จบ แล้วภาวนา พระคาถาคลอดลูกง่าย ดังนี้
Continue reading คาถา คลอดลูกง่าย

คาถา เดินทาง

คาถาเดินทางไกล ให้ภาวนา คาถาเดินทางไกล เวลาที่จะต้องเดินทางไกลเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆซึ่งเมื่อท่อง คาถาเดินทางไกล แล้วจะช่วยให้การเดินทางไกลปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ให้ตั้งนะโม3จบ แล้วภาวนา พระคาถาเดินทางไกล ดังนี้
Continue reading คาถา เดินทาง