เทยเที่ยวไทย ตอน 160 – พาเที่ยว แม่กำปอง เชียงใหม่พาเที่ยว แม่กำปอง เชียงใหม่ พา “ดา เอ็นโดรฟิน” เที่ยวแม่กำปอง เชียงใหม่, Flight of The Gibbon, ทำบายศรีสู่ขวัญ, น้ำตกแม่กำปอง, กาดต้นพยอม

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=7wDMrEfd0mU

Leave a Reply