เทยเที่ยวไทย ตอน 58 – พาเที่ยว เพชรบูรณ์พาเที่ยว เพชรบูรณ์ พาเที่ยว เขาค้อ, ค้อคีริน รีสอร์ท, วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว), พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ), ตลาดโพธิ์จันทร์

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=6JKfjKstXYk

Leave a Reply