เทยเที่ยวไทย ตอน 176 – พาเที่ยว เกาะช้างพาเที่ยว เกาะช้าง พาเที่ยว ปางช้างไก่แบ้ มีชัย, ออกเรือไปไดหมึก, หมู่บ้านชาวประมงบ้านประมงบางเบ้า

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=b4w1xYegPR4

Leave a Reply