เทยเที่ยวไทย ตอน 105 – พาเที่ยว อ่างทองพาเที่ยว อ่างทอง พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง, ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ, หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช, เจ๊เค็งตลาดนัดคลองถม

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=JGfeQkLsQ9Q

Leave a Reply