เทยเที่ยวไทย ตอน 119 – พาเที่ยว อัมพวา สมุทรสงครามพาเที่ยว อัมพวา สมุทรสงคราม พาเที่ยว อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral), โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์, ล่องเรือเที่ยวอัมพวา, ชมพิพิธภัณฑ์เมื่อวันก่อน, เต้นลีลาศ @พิพิธภัณฑ์สุนทราภรณ์ (บ้านครูเอื้อ)

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=a5nNCn8SWl4

Leave a Reply