เทยเที่ยวไทย ตอน 18 – พาเที่ยว เมืองอยุธยาพาเที่ยว เมืองอยุธยา พาเที่ยว หมู่บ้านโปรตุเกส, วัดไชยวัฒนาราม, เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=fK1zjyI0ClA

 

Leave a Reply