เทยเที่ยวไทย ตอน 134 – พาเที่ยว หาดใหญ่พาเที่ยว หาดใหญ่ พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum), สวนสัตว์สงขลา, หาดสมิหลา, กรีนเวย์พลาซ่า, ร้านผัดไทยกุ้งสด ไทยอาคาร, ร้านโกอ้วน

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=V4wFi_1uxZc

Leave a Reply