เทยเที่ยวไทย ตอน 183 – พาเที่ยว หัวหินพาเที่ยว หัวหิน พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ For Art’s Sake, Shine Spa for Sheraton, Living Room Bistro & Wine Bar, ตลาดฉัตรศิลา

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=ML6dLAgThV0

Leave a Reply