คลิปพาเที่ยว บริเวณที่เที่ยว ตรงรอบๆสยามสแควร์พาเที่ยว AROUND SIAM พาเที่ยว โรงหนังสกาล่า, สยาม, พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน, พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด, สถานีดับเพลิงบางรัก, ประตูน้ำ

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=uk1k4inobMs

คลิปพาเทียว บริเเวณที่เที่ยว ตรงรอบๆสยาม

Leave a Reply