เทยเที่ยวไทย ตอน 63 – พาเที่ยว อ.ฝางพาเที่ยว อ.ฝาง พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง), สวนแปดสิบ ดอยอ่างขาง, ดาราดาเล บ้านดิน ฟาร์ม, ตลาดหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=HhzQCGvvk5M

Leave a Reply