เทยเที่ยวไทย ตอน 176 – พาเที่ยว เกาะช้างพาเที่ยว เกาะช้าง พาเที่ยว ปางช้างไก่แบ้ มีชัย, ออกเรือไปไดหมึก, หมู่บ้านชาวประมงบ้านประมงบางเบ้า

Continue reading เทยเที่ยวไทย ตอน 176 – พาเที่ยว เกาะช้าง