เทยเที่ยวไทย ตอน 72 – พาเที่ยว อุทัยธานีพาเที่ยว อุทัยธานี พาเที่ยว ล่องเรือลำน้ำสะแกกรัง, ปั่นจักรยานรอบเกาะเทโพ, วัดท่าซุง (วัดจันทาราม), หุบป่าตาด

Continue reading เทยเที่ยวไทย ตอน 72 – พาเที่ยว อุทัยธานี