เทยเที่ยวไทย ตอน 114 – พาเที่ยว แม่สอด จ.ตากพาเที่ยว แม่สอด จ.ตาก พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕, ตลาดดอยมูเซอ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก, วิหารพระมหามุนี วัดไทยวัฒนาราม, ป๋อมแป๋ม พามากินอาหารพม่า กระบองจ่อ แกงอุ๊ปไก่ ข้าวขึ้นจิ้น ฯลฯ,

Continue reading เทยเที่ยวไทย ตอน 114 – พาเที่ยว แม่สอด จ.ตาก