เที่ยวดอยตุง สีสันธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

ดอยตุงคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ! ดอยตุงอยู่ในจังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานางนอน อยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,630 เมตร สภาพอากาศเย็นสบาย

ดอยตุง ความภูมิใจไทยทั้งชาติ

ดอยตุง ความภูมิใจไทยทั้งชาติ ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต

Continue reading