ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด/// ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด… ///

ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด
ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือด เอ

คุณเป็นคนอย่างไรในยามที่พูดคุยในหมู่เพื่อนๆ

คุณเป็นคนที่พูดเก่ง คุยเก่ง เป็นคนชอบพูดมักกว่าชอบฟัง คุณคุยได้ทุกเรื่องขอให้มีคนเปิดประเด็น
Continue reading ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด