ตลาดน้ำหาดใหญ่ ตลาดน้ำคลองแห

มาดูกัน ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ขายของฝากหาดใหญ่ทุกชนิด[ตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำหาดใหญ่]

ตลาดน้ำหาดใหญ่ บรรยากาศดีๆกับตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

ตลาดน้ำคลองแห มีจุดเด่นก็คือ แม่ค้านำเรือมาจอดเทียบท่าในคลองแห ยาวเป็นกิโลและนำสินค้าอาหารแปลก ๆ และอาหารไทย ๆ มาจำหน่ายมากมาย มีราคาบอกชัดเจน

ที่นี่จำหน่ายของฝากจากหาดใหญ่ทุกชนิด นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหาร และนำมารับประทานบริเวณริมตลาดน้ำคลองได้เลย
Continue reading