คาถา สาริกาลิ้นทองคาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ
Continue reading คาถา สาริกาลิ้นทอง