พบเรื่องแปลกเหลือเชื่อ… กฎแห่งกรรม!

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ กฏแห่งกรรม ผลลัพธ์ที่ได้กระทำ…
มันย้อนกลับมาตอบแทน!
เวรกรรมมีจริง เวรกรรมตามกันทันในชาตินี้
“กมฺมุนา วตฺตตีโลโก…สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”
นี่คือคำตอบของ กฎแห่งกรรม…

●●● เรื่องเหลือเชื่อ… กฎแห่งกรรม! อ่านบทความนี้… คลิ๊ก!

Continue reading

กฎแห่งกรรม ผู้ล่วงเกิน

กฎแห่งกรรม…ผู้ล่วงเกิน

โดย.. เทพ บางสมุทร

จากหนังสือ “กรรมกำหนด” เล่มที่ ๑

เป็นมนุษย์สุดดีที่ลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

คำภาษิตนี้บ่งบอกความหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า…

มนุษย์เรานั้นต้องพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นไปด้วยความเจริญฝ่ายเดียว
Continue reading