อะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใน บิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ!!อะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใน บิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ!!

อะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใน บิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ!!
อะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใน บิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ!!

ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท!
คำตอบที่ได้จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคือ
1. ค่าพิมพ์บิล
2. ค่ารักษามิเตอร์
3. ค่าจัดส่งเอกสาร

ที่นี้มาดูความเห็นจากนักกฎหมายกันบ้าง

1. ครั้งแรกที่ยื่นขอมิเตอร์…กฟฟ.เรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์ไปแล้ว..(ได้คืนต่อเมื่อมีการยกเลิกใช้ไฟฟ้า…มี่กี่บ้านครับที่ยกเลิก)…และเงินส่วนนี้ กฟฟ.เอาไปฝากแดก..ดอกเบี้ย…….!.!ใช่ไหม!!(ทำไมไม่ให้ชาวบ้านทำหนังสือค้ำประกันโดยมีบัญชีเงินฝากประจำระครับ….ดอกเบี้ยจะตกแก่ชาวบ้าน…))

2. ค่า ft กับ vat 7% เป็นกฎหมาย ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้คือเงินการไฟฟ้าเอาไปบริหารกิจการ กฟฟ!!

3. กฟฟ. ตามกฎหมายคือการบริการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณชน รัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแล และบริหาร (ความหมายคือ..กิจการของรัฐแม้ขาดทุน รัฐ คือผู้จ่ายแทน ประชาชน) เช่น การรถไฟ ขสมก (ไฟฟ้า…ประปา…โทรศัพท์…เป็นเรื่องสาธารณประโยชน์…)

คงต้องขอให้ศาลปกครอง วินิจฉัยตัดสินว่า กฟฟ. มีอำนาจเรียกเก็บหรือไม่!!!! (บ้านละ 38บาท/เดือน 60 ล้านบ้านเท่าไร ต่อเดือน!!)
จะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าใน 1บิลการไฟฟ้า…คือค่าอะไรบ้าง!!

จริงไหมครับผู้ชม!

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ”thaiinfonet”

Leave a Reply