ภาพในตำนาน เหตุการณ์ น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)

เป็นโชค ทีได้มีโอกาสได้เห็น มิฉะนั้น ก็คงแค่ได้ฟังครับ

ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=1VhX9gTBPKA

Leave a Reply